Стенен часовник VI

Стенен часовник Франция втора половина на XIXвек.

Стенен часовник II

Стенен часовник Германия Юнханс първа половина на XXвек.

Стенен часовник III

Стенен часовник виенски регулатор Густав Бекер втора половина на XIXвек.

Стеннен часовник I

Стеннен часовник Ардеко коренище орех първа половина XXвек

Стенен часовник IV

Стенен часовник порцелан Ардеко първа половина на XXвек.

Стенен часовник VII

Стенен часовник порцелан Ардеко Юнханс Германия

Стенен часовник V

Стенен часовник рисуван порцелан Германия втора половина на XXвек.